Учешће представника РГЗа на конференцији „6-ти НИПП и INSPIRE дан“

У периоду од 11.09. до 12.09.2014. године, одржана је конференцији „6-ти НИПП и INSPIRE дан“ у просторијама Геодетског факултета у Загребу.

Дани Инфраструктурних просторних података 2014-те године одржани су 11. и 12. септембра у заједничкој организацији Државне геодетске управе и Геодетског факултета у просторијама факултета. На овогодишњој конференцији присуствовало је 150 учесника.

Првог дана одржана је радионица за чланове радних група НИПП-а.

Другог дана конференције одржан је „6-ти НИПП и INSPIRE дан“ у великој дворани Геодетског факултета у Загребу. Конференције су чиниле четири сесије у којима су били представљени радови о доношењу INSPIRE директиве у државна законодавства, националним геопорталима, изградњи инфраструктуре података Дунавске регије, инфраструктури просторних података у случају поплава и тд.

Конференцију је отворила мр. Љерка Марић начелница Сектора за инфраструктуру просторних података, а службени део заједнички су представили декан Геодетског факултета проф. др. Миодраг Роић и директор Државне геодетске управе др. Данко Марковиновић.

Предавачи по позиву:

  • Christina Wasström, INSPIRE Co-ordinator at Lantmäteriet

  • Michael Lutz, Scientific Project Manager at European Commission,Joint Research Centre

  • Др. Власта Тутиш, Помоћница директора Државног хидрометеоролошког завода

РГЗ се представио радом под насловом „ВЕБ СЕРВИСИ РГЗа КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ Е-УПРАВЕ ЗАСНОВАНИ НА INSPIRE ДИРЕКТИВИ“, чији су аутори Даниел Милојевић и Вук Јевтић.

У раду се даје приказ тренутно доступних сервиса као и оних сервиса који се развијају од стране Републичког геодетског завода. Акценат је дат коришћењу WMS сервиса који су креирани за потребе санација штета проузрокаваних поплавама у мају 2014.године у Србији. Република Србија као земља која тежи уласку у Европску унију се придружила другим чланицама ЕУ у имплементацији INSPIRE директиве. Један од најбитнијих циљева је хармонизација сетова података и њихово дељење између државних (јавних) институција.

Рад је изазвао велику пажњу присутних, нарочито у делу у којем су презентовани веб сервиси РГЗа.

Апстракт рада је објављен у Зборнику радова конференције.

Рад се може преузети у датотеци за преузимање.