Учешће на ГИС Форуму 2018

На позив ГИС Центра запослени у Републичком геодетском заводу, у Центру за управљање геопросторним подацима, учествовали су дана 15. маја 2018. године на „ГИС Форуму“ са презентацијом на тему Закон о националној инфраструктури геопросторних података.

Конференцији „ГИС Форум“ присуствовали су стучњаци за ГИС из различитих државних, јавних и приватних институција из земље и региона, а све у циљу размене знања, искустава и идеја.

Представница Центра за управљање геопросторним подацима истакла је најзначајније новине које доноси Закон о НИГП-у, као и позитивне ефекте његове имплементације на ГИС заједницу.

Презентацијом закона омогућено је учесницима да се упознају са предстојећим активностима Центра за управљање геопросторним подацима на успостављању и одржавању НИГП-а, као и могућим облицима сарадње са произвођачима података и њиховим корисницима у оквиру НИГП-а.

Присутни су изразили велико интересовање за међусобно сарађивање ради учешћа у производњи и коришћењу просторних података, обједињених у заједничкој инфраструктури која ће резултирати низом бенефита за јавни и приватни сектор.