Успешно спроведена сарадња са Министарством културе и информисања

Национална инфраструктура геопорсторних података, тачније Центар за управљање геопросторним подацима у сарадњи са Министарством културе и информисања објавио је нови сет података који садржи непокретна културна добра за територију целе Републике.

На дигиталној платформи a3.geosrbija.rs можете извршити увид у преко 1300 непокретних културних добара, која обухватају:

  • споменике културе,
  • просторно – културно историјске целине,
  • археолошка налазишта и
  • знаменита места.

У овом сету података Републичког завода за заштиту споменика културе, можете наћи и непокретна културна добра од великог и изузетног значаја, а нека од њих су већ на листи UNESCO светске баштине. Поред основних информација о локацији, сваки споменик културе садржи и кратак опис о самом културном добру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографији: Голубачки град, непокретно културно добро од изузетног значаја