Усвојена уредба о спроведбеним правилима за метаподатке НИГП-а

Влада Републике Србије је на 170. седници дана 25.07.2019. године усвојила Уредбу о спроведбеним правилима за метаподатке националне инфраструктуре геопросторних података. Уредба је објављена у Служнбеном гласнику РС бр. 54 од 26.07.2019. године и ступа на снагу 03.08.2019. године.

Овом уредбом ближе се уређују критеријуми и правила за размену скупова и сервиса геоподатака између субјеката НИГП-а односно спроведбена правила за метаподатке, као и начин обезбеђивања и одржавања метаподатака за скупове геоподатака, низове скупова и сервиса геоподатака који одговарају темама геоподатака

У складу са овом Уредбом одговорни субјекти НИГП-а дужни су да:

  • обезбеђују и редовно одржавају метаподатке за скупове и сервисе геоподатака из своје надлежности који се односе на теме геоподатака а за које су оглашени одговорним, као и 
  • обезбеђују потпуност и квалитет метаподатака у циљу њиховог проналажења, пописа и коришћења од стране субјеката НИГП-а и осталих корисника.

Саставни део Уредбе представљају прилози и то:

Прилог 1  који дефинише елементе метаподатака, неопходни ради идентификације извора геоподатака, њихове класификације, утврђивања географске локације, квалитета и валидности, могућности интероперабилности сетова и сервиса геопросторних података, ограничења њихове употребе и др.

Прилог 2. који дефинише упутства о бројности и условима метаподатака и

Прилог 3. који дефинише поља вредности елемената метаподатака, неопходна у циљу обезбеђивања интероперабилности метаподатака.

Текст уредбе можете преузети ОВДЕ.