Усвојена уредба о праћењу и извештавању активности НИГП-а

Влада Републике Србије је на 262. седници дана 26.06.2020. године усвојила Уредбу о праћењу и извештавању активности националне инфраструктуре геопросторних података. Уредба је објављена у „Служнбеном гласнику РС“ бр. 91 од 26.06.2020. године и ступила је на снагу 04.07.2020. године.

Овом уредбом ближе се уређују правила за праћење у погледу спровођења и коришћења националне инфраструктуре геопросторних података Републике Србије (у даљем тексту: НИГП) и извештавања Савета НИГП-а о статусу спровођења НИГП-а сходно Закону о националној инфраструктури геопросторних података, a у складу са INSPIRE директива 2007/2/ЕЗ у Републици Србији.

Републички геодетски завод као Национална контакт тачка обавља послове прикупљања података за потребе праћења и извештавања.

Наведена уредбе регулише садржај праћења активности спровођења НИГП-а и то: показатеље за праћење,  доступност скупова и сервиса геоподатака,  усаглашеност скупова геоподатака са спроведбеним правилима за интероперабилност, као и за мрежне сервисе и извештавање о резултатима праћења активности спровођења НИГП-а.

Такође, уредбом се дефинише садржина извештаја о статусу спровођења НИГП-а, која подразумева: корелацију и обезбеђење квалитета, коришћење НИГП-а, споразуме о дељењу геоподатака,  трошкове и користи имплементације уз дефинсиање временског оквира за  ажурирање наведеног извештаја.

Текст уредбе можете преузети ОВДЕ.