Унапређење институционалне сарадње у оквиру НИГП-а

Представници Центра за управљање геопросторним подацима, са колегама из других Сектора Републичког геодетског завода, посетили су 16. и 17. јануара Управу за пољопривредно земљиште, Републички завод за статистику и Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“.

Разлог посете је био да се представници РГЗ-а прво упознају са начином коришћења геопросторних података и услугама везаним за геопросторне податке поменутих инстутуција, а затим и да презентују нову дигиталну платформу НИГП-а.

Наког одржаних презентација, запослени су обучени да на најбољи начин коришћењем дигиталне платформе унапреде своје процесе рада и да на лакши начин прикупе нове или ажурирају већ постојеће податке који су важни како за њихов рад тако и за државу и грађане.

Републички геодетски завод ће наставити да ради на унапређењу сарадње у области НИГП-а у циљу развоја геосектора у Србији.

Обезбеђивањем обука и радионица заинтересованим институцијама од стране обучених стручњака запослених у РГЗ-у допринеће се константном унапређењу пословања институција којима су геопросторни подаци од значаја у обављању активности из њихове надлежности.