Снимци TerraSarX и Pleiades сателитских система на геопорталу

Сателитски снимци обезбеђени кроз IGIS пројекат су публиковани на геопортау.

У оквиру IGIS пројекта кроз сарадњу Републичког геодетског завода са компанијом „Airbas Defense and Space” обезбеђени су радарски и сателитски снимци за хитне случајеве за подручја погођена поплавама.

На геопорталу „Геосрбија“ доступни су следећи подаци за праћење ефекта поплава:

  • Радарски снимак TerraSarX резолуције 8,25m снимљен 24. јануара 2011.

  • Радарски снимак TerraSarX резолуције 8,25m снимљен 16. маја 2014.

  • Подручја са воденим површинама изазваних поплавама детектованим на основу радарских снимака од 16. маја 2014. и са стањем река и сталних водених површина од 24. јануара 2011.

  • Сателистки снимак Pleiades резолуције 0,5m за подручје општине Крупањ снимљен 21. маја 2014.

Просторни подаци од интереса за праћење ефеката поплава су доступни на геопорталу у категорији Поплаве 2014.

Више информација о подацима обезбеђеним у IGIS пројекту за кризне ситуације су дати у метаподацима на страни за преглед метаподатака.

Републички геодетски завод ће наставити да публикује на геопорталу податке из IGIS пројекта и других извора за праћење последица поплава.