Седница Савета НИГП-а

Осма седница Савета НИГП-а одржана је 23. априла 2014. године

На осмој седници чланови Савета НИГП-а разматрали су питања према дневном реду:

 1. Усвајање дневног реда

 2. Усвајање записника са претходне седнице

 3. Разматрање документа „Детаљан приказ и анализа резултата упитника о стању у геосектору“ и давање сагласности за публиковање

 4. Усвајање годишњег извештаја о активностима на оснивању НИГП-а за 2013. годину

 5. Представљање тренутних активности на успостављању НИГП-а

 6. Разно

У циљу сагледавања тренутног стања и потреба за развој урађена је анализа стања у геосектору. Преко упитника прикупљени су одговори од организација свих нивоа државне управе, јавних предузећа, научно-образовних установа, приватног сектора и других субјеката који производе или користе геоподатке. На основу свеобухватне статсистичке обраде и прегледа одговора на упитник радни тим је урадио анализу и дао препоруке за даљи развој. На седници је дата сагласност за публиковање Анализе резултата упитника о стању у геосектору.

С обзиром на законску обавезу о извештавању Владе Републике Србије о активностима на успостављању НИГП-а, Савет НИГП-а је припремио и усвојио годишњи извештај за 2013 годину. У извештају су дате информације о реализованим активностима и пројектима који су битни за успостављање НИГП-а.

Поред тога, чланови Савета НИГП-а су информисани од стране представника РГЗ о најважнијим тренутним активностима, као и текућим и планираним пројектима који се односе на НИГП и то:

 • Статус израде Нацрта закона о НИГП-у

 • Учешће представника РГЗ у преговарачкој групи 27 за животну средину и секторским радним групама за програмирање међународне помоћи IPA II

 • TAIEX експертска мисија за подршку изради Нацрта закона о НИГП-у

 • ПРОФИД пројекат за израду техничке спецификације за национални геопортал

 • Предлог IMPULS пројекта: Инфраструктура за просторне информације у региону Западног Балкана, финансиран од стране Шведске агенције СИДА

 • Предлог пројекта Светске банке: Пројекат управљања непокретностима у Србији

 • Статус развоја web портала из IGIS пројекта.

Планирано је да се на следећој седници разматра Нацрт закона о НИГП-у.