Састанак MIG групе (INSPIRE Maintenance and Implementation Group)

У периоду од 10.4.-11.4.2014. у Арони(Италија) одржан је други састанак MIG експертске групе у организацијиi JRC.

Европска комисија донела је у новембру 2012. године одлуку о формирању експертске групе за INSPIRE имплементацију и одржавање (Commission Expert Group on INSPIRE Implementation and Maintenance – INSPIRE MIG).

Улога и задаци INSPIRE MIG су следећи:

  • Разменa искустава и добре праксе у вези са спровођењем INSPIRE директиве и имплементационих правила;

  • Идентификовање и упућивање на решавање приоритетних питања којима се треба бавити у одржавању INSPIRE директиве, имплементационих правила и техничких упутстава;

  • Дефинисање битних питања која се односе на INSPIRE имплементацију, укључујући технологије, стандарде, методе, институционалне мере које треба усвојити, као упућивање предлога за Комисију;

  • Припрема и редовно ажурирање програма рада INSPIRE одржавања и имплементације који треба да се договоре између INSPIRE одбора и Комисије.

Састанак је организовао JRC- заједнички истраживачки центар ЕУ. Састанку су присуствовали члановиi MIG-a из готово свих земаља чланица ЕУ и придружени чланови из Норвешке, Швајцарске и Србије. Ово је други састанак MIG групе а Web конференције ове групе одржавају се скоро сваке недеље.

Током састанка разматране су следеће теме:

  • ARE3NA (A Reusable INSPIRE Reference Platform) је пројекат који промовише Open Source software који може бити од користи земљама које раде на имплементацији INSPIRE директиве а који се већ успешно користи у неким земљама чланицама ЕУ. Састанку су присуствовали представници Open Source пројекта 52°North који су презентовали своје софтверско решење SOS (Sensor and Observation Service) сервиса који прикупља резултате из различитих сензора, има свој Web интерфејс за приступ и контролу сензора, могућност њиховог даљинског читања и алармирања у зависности од резултата.

  • Контрола приступа подацима тј. решавање проблема заштићених сервиса и података и приступа њима, при чему треба узети у обзир да земље чланице имају различита законска решења о лиценцирању и правима приступа и коришћење података. Представљен је Open Data пројекат, као и активности MIG-a на AAA (Authorization, Authentication, Acounting) пројекту који промовише јединствени приступ заштите података и сервиса.

  • Праћење и извештавање (Monitoring&Reporting), с аспекта могућности да се подаци мониторинга преузму из метаподатака са Геопортала ЕУ и са националних Геопортала.

  • Валидација и тестирање података и сервиса, не само да ли су они у сагласности са стандардима него и валидација перформанси самих сервиса.

  • Дефинисање и коришћење јединствених идентификатора INSPIRE објеката као што су: метаподаци, сервиси, документи.. Наглашен је значај употребе јединствене синтаксе код идентификатора како би се омогућила Web претрага и откривање без обзира о којој земљи чланици ЕУ је реч.

Такође, било је речи и о тематским пројектима које планирају JRC и EEA (Europian Enviromental Agency) у сарадњи са MIG-ом и о значају њихове имплементације на европском нивоу, при чему су предложени контрола квалитета ваздуха, Marine пројекат (контрола квалитета вода) и сл.

Разматрани су и проблеми GML језика, могућност поједностављења и лакшег објашњења правила везаних за опис просторних података. Као могућност описа података споменут је и RDF формат (resource description framework), стандардни формат за опис података на web-у, а за који се може рећи да даје прецизнији опис при чему је једноставнији за интерпретацију од XML и GML.

Поред тога, организоване су и радионице са темом размена података и сервиса и модели лиценцирања, прикупљање INSPIRE метаподатака за pan-evropski Open Data portal и др.