Састанак у оквиру ЕАС 3 пројекта

Дана 13. августа 2019. године у Републичком геодетском завода одржан је састанак у оквиру Пројекта Additional development of EU environment approximation for air, chemicals and horizontal acquis – EAS 3.

Састанку су присуствовали чланови пројектног тима Марко Слокар, Јитка Фаугнерова, Јана Башистова и Душан Пихлер, као и Снежана Прокић из Министарства заштите животне средине и запослене у Центру за управљање геопросторним подацима.

Учесници састанка

Пројекат EAS 3 има за циљ пружање техничке подршке даљем усклађивању правног и  институционалног оквира са правним тековинама ЕУ у области животне средине, а нарочито за потребе Преговарачке групе 27 која се односи на  животну средину и климатске промене.

У оквиру Пројекта планирана је израда планова за директну имплементацију специфичних директива (DSIP), од којих се један односи на примену INSPIRE директиве. Овај документ ће представљати јасано дефинисан пресек стања и опис даљих корака које надлежне институције треба да предузму у процесу планирања и спровођења активности с циљем потпуне трансопзиције INSPIRE директиве.

На састанку је разматран садржај DSIP-а, и  у том смислу вршене су његове измене и допуне, усаглашен је план рада за наредни период, прецизиран опис задатака домаћих и страних експерата, као и рокови за реализацију дефинисаних активности.

Договорена је прелиминарна агенда за састанак Радне групе за INSPIRE директиву, који је планиран за 24. септембра 2019. године. Кроз рад Радне групе очекује се остваривање високог степена сарадње између надлежних институција, која ће допринети ефикаснoj имплементацији INSPIRE директиве.