САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ У ОКВИРУ ЕАS 3 ПРОЈЕКТА

Дана 24. септембра 2019. године у Републичком геодетском заводу одржан је први састанак Радне групе за израду Специфичног плана имплементације за INSPIRE директиву (DSIP) у оквиру Пројекта Additional development of EU environment approximation for air, chemicals and horizontal acquis – EAS 3.

У циљу операционализације имплементационих активности Пројекта EAS 3 формирано је 9 радних група од којих је једна за израду DSIP документа за INSPIRE директиву. Чланови Радне групе, коју чине представници кључних институција надлежних за успостављање и спровођење националне инфраструктуре геопросторних података присуствовали су првом од пет планираних састанака, заједно са вођом пројектног тима Слокар Марком и лидерком DSIP-INSPIRE Радне групе Јитком Фаугнеровом, као и техничким експертима Протић Драгутином и Килибарда Миланом и правни експертима Пихлер Душаном и Ђорђевић Сретеном.

У уводном делу представљени су очекивани резултати пројекта, сврха и садржина DSIP документа и динамика његове израде. Учесници су упознати са тренутним статусом спровођења INSPIRE директиве, обавезама које произилазе из Закона о НИГП-у, као и изазовима у спровођењу INSPIRE директиве у земљи чланици Европске уније, односно у Чешкој информационој агенцији за животни простор. Технички експерти представили су прелиминарне резултате институционалне анализе на основу одржаних састанака у Републичком геодетском заводу, Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине. Део састанка био је концепиран као радионица како би се од присутних представника надлежних институција обезбедиле информације о њиховом интитуционалном капацитету у вези са имплементацијом INSPIRE директиве.

Наредни састанак Радне групе је планиран за прву половину децембра када ће се представити  резултати експертске институционалне анализе и утврђени раскораци у правном, институционалном и финансијском смислу на основу чега би у наредном периоду били дефинисани предлози за њихово превазилажење.