Састанак експертске групе за GIS међународне комисије за заштиту реке Дунав

Редован састанак експертске групе за GIS међународне комисије за заштиту реке Дунав одржан је у Београду 11. и 12. марта 2014. године.

Међународна комисија за заштиту реке Дунав – ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде организовала је 18. састанак GIS групе ICPDR-а у Београду 11. и 12. марта 2014. године.

Комисија је основана 1998. године и укључује представнике 14 земаља из дунавског слива. Улога ICPDR је координација имплементације Конвенције о заштити реке Дунав у циљу унапређења управљања водама, контрола загађења и смањење уноса опасних материја, као и смањење ризика од поплава и леда. Поред тога, комисија подстиче сарадњу између дунавских земаља и региона Црног мора ради бољег управљања водама и ублажавањa ефеката климатских промена. Такође, комисија учествује у развоју пројеката у оквиру имплементације Дунавске стратегије.

Оперативни рад комисије се одвија кроз експертске групе формираних од националних представника земаља учесница. Експертска група за GIS подржава активности које се односе на функционалност информативног система и израду одговарајућих карата.

Републички геодетски завод учестовао је на састанку на основу позива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде у циљу презентовања актуелних активности на успостављању НИГП-а и обезбеђењу података о простору.

На састанку су представници Републичког геодетског завода упознали чланове експертске групе за GIS о статусу успостављања НИГП-а и имплементацији INSPIRE директиве, као и о пројектима који подржавају развој капацитета и увођење савремених технологија за прикупљање геоинформација. Организатори скупа су посебно нагласили интерес да се упознају са резултатима IGIS и INSPIRATION пројекта, као и производима урађеним у оквиру EuroGeographics-a. Чланови експертске групе за GIS су заинтересовани за информације о статусу израде нове епохе ортофотоа, високо прецизног дигиталног модела терена, топографских података за хидрографску мрежу, као и прикупљању метаподатака. Посебна дискусија се водила о методологији у оквиру EuroGeographics-a и плану GIS групе за прикупљање података и усаглашавање просторних објеката на међународним границама.

Представник Удруженог истраживачког центра Европске комисије (EC Joint Research Centre – JRC) представио је иницијативу за подршку имплементације Дунавске стратегије кроз иницијативу за развој инфраструктуре референтних просторних података и сервиса (Danube Reference Data and Service Infrastructure – DRDSI). Кроз развој DRDSI техничке платформе, засноване на INSPIRE имплементационом процесу, омогућиће се проналажење, преглед и приступ просторним подацима из JRC и других спољних извора.

Чланови експертске групе за GIS су нагласили значај благовремене размене информација о статусу INSPIRE имплементације у Србији и резултатима тренутних пројеката ради ефективног коришћења расположивих ресурса и података.