Регистар просторних јединица доступан свима

Републички геодетски завод омогућио је слободан приступ сету података од националног значаја – Регистру просторних јединица и тиме обезбедио располагање овим подацима без ограничења у коришћењу и објављивању.

Oд 14.12.2019. године када  је ступио на снагу Закон о измени закона о републичким административним таксама (Сл. гласник РС 86/2019), сви заинтересовани могу преузети без накнаде регистар просторних јединица путем сервиса за отворене податке националне инфраструктуре геопростоних података: https://geosrbija.rs/usluge/otvoreni-podaci-nigp/. Подаци су доступни у следећим форматима: CSV, JSON, XLSX, SQLite, GPKG, GML.

Доступност, поузданост и ажурност просторних података представљају окосницу развоја државе и друштва. Због важности размене података и њихове даље дистрибуције у оквиру Националне инфраструктуре геопросторних подаката (НИГП), отворени подаци НИГП-а имају за циљ да се бесплатно омогући свим грађанима, државним институцијама и привреди ефикасније коришћење просторних података јавног сектора.

Регистар просторних јединица је јавна евиденција која садржи алфанумеричке и геопросторне податке о просторним јединицама, укључујући и хијерархију просторних јединица и историјске податке. Просторне јединице које садржи регистар просторних јединица су: Република, аутономна покрајина, управни округ, јединица локалне самоуправе (град Београд, град, општина), градска општина, катастарски срез, катастарска општина, насељено место, месна заједница, статистички круг, пописни круг и просторне јединице дефинисане номенклатуром статистичких територијаних јединица.