РГЗ на INSPIRE Конференцији 2016

INSPIRE Конференција 2016 била је посвећена разматрању законских и техничких решења у имплементацији INSPIRE Директиве, изазовима у интероперабилности, начину финансирања унапређења инфраструктуре геопросторних података и развојним активностима.

Током конференције која је организована у Барселони, Шпанија, од 26. до 30. септембра, презентована су примењена решења и планиране активности на имплементацији INSPIRE Директиве у Европи кроз пленарне сесије, презентације и радионице.

Европска унија је последњој деценији усвојила бројне законске оквире у циљу заштите и очувања животне средине. Седми Програм заштите животне средине ЕУ којим се имлементира Европска политика заштите животне средине је идентификовао приоритене циљеве и утврдио да примена INSPIRE Директиве ЕУ представља један од инструмената за постизање циљева у областима који су дефинисане као приоритети.

Имплементација INSPIRE Директиве омогућава ефикаснију размену просторних података на националном нивоу и у области прекограничне сарадње и њихово ефикасније коришћење. То захтева ефикасну сарадњу свих јавних институција и висок ниво законске и техничке компатибилности, што се и спроводи у оквиру Јединственог дигиталног тржишта ЕУ.

У оквиру INSPIRE Конференције Републички геодетски завод је активно учествовао на Радионици: Финансирање унапређења инфраструктуре просторних података, коју су организовали ФАО, Светска банка, UNECE и EC JRC. На радионици је Републички геодетски завод презентовао значајне развојне пројекте и примере јавног-приватног партнерства који су утицали на имплементацију инфраструктуре геопросторних података у Републици Србији као и будуће развојне планове у овој области у периоду 2016-2020.

Такође, на конференцији је презентован и регионални IMPULS Пројекат у чијој имплементацији поред других националних институција, учествује и Републички геодетски завод и чији је основни циљ пружање подршке националним катастарским и картографским институцијама западног Балкана у прилагођавању свог пословања захтевима INSPIRE Директиве.

Представници Републичког геодетског завода су искористили прилику да у Барселони посете и регионални центар Шпанског директората за катастар где су имали прилику да се упознају са њиховом организационом структуром, системом рада и принципима пословања.