РГЗ на конференцији PLAC III пројекта

Представници Републичког геодетског завода запослени у Центру за управљање геопросторним подацима, учествовали су на Уводној конференцији PLAC III (Policy & Legal Advice Center) пројекта, која је одржана 16. априла под покровитељством Министарства за европске интеграције.

На конференцији одржаној у Народној банци Србије званично је представљен ЕУ ИПА пројекат Правна подршка преговорима, чија ће реализација допринети хармонизацији националног законодавства са правним тековинама ЕУ. Тема конференције односила се на значај усклађивања националног законодавства са правним тековинама Европске уније што је, поред убрзања процеса европских интеграција Србије, један од циљева пројекта.

Фотографија преузета са:
http://euinfo.rs/plac3/vesti/plac-iii-cilj-je-ubrzanje-procesa-evropske-integracije-srbije/

Вођа пројектног тима Андреј Енгелман представио је пројекат који ће трајати до јула 2021. године, а чија вредност износи 2,76 милиона евра. Присутнима су се обратили и др Владимир Атељевић, саветник министра за европске интеграције, Матеја Норчић Штамцар, заменик шефа делегације Европске уније у Србији и проф. др Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима за вођење преговора Републике Србије и ЕУ. Истакнуто је да ће кроз PLAC III пројекат бити пружена подршка Влади Србије током процеса хармонизације националног законодавства са правним тековинама ЕУ пре свега кроз ангажовање стручне помоћи на унапређењу постојећег и израду новог законодавства, као и на јачању капацитета институција надлежних за вођење преговора са ЕУ.

Фотографија преузета са:
http://euinfo.rs/plac3/vesti/plac-iii-cilj-je-ubrzanje-procesa-evropske-integracije-srbije/

Републички геодетски завод активно учествује у раду радне групе за израду Преговарачке позиције за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене.

Кроз PLAC III пројекат РГЗ ће добити правну подршку за пуну транспозицију и имплементацију INSPIRE директиве у национално законодавство, као и за активности којима ће се допринети јачању капацитета институције.

Фотографија преузета са:
http://euinfo.rs/plac3/vesti/plac-iii-cilj-je-ubrzanje-procesa-evropske-integracije-srbije/