Радионица о метаподацима и геопорталу у оквиру IMPULS пројекта

Радионица о метаподацима и геопорталу одржана је у оквиру регионалног IMPULS пројекта у Београду у периоду од 16. до 18. децембра 2014. године.

IMPULS пројекат подржава имплементацију INSPIRE директиве у региону Западног Балкана. Регионалне катастарско-картографске установе су главни корисници пројекта.

У Београду је у периоду од 16. до 18. децембра 2014. године одржана радионица на којој су разматране основне компоненте инфраструктуре просторних података, метаподаци и сервиси за приступ и дистрибуцију података о простору. Радионици су присустовали регионални представници задужени за имплементацију компоненти WP4 – Metadata and Quality Evaluation (метаподаци и процена квалитета) и WP5 – Dissemination (дистрибуција).

Представници Шведске организације за картографију, катастар и регистрацију земљишта Lantmäteriet, презентовали су статус SDI/INSPIRE имплементације у Шведској укључујући национални геопортал, сервисе за просторне скупове података, хармонизацију података, организациону структуру и институционалну сарадњу на размени података. Као регионални пример у размени геоподатака представљен је портал Македонског центра за управљање у кризним ситуацијама.

Регионални представници задужени за метаподатке и геопортале презентовали су тренутни статус на прикупљању метаподатака, изради геопортала и техничкој платформи за публиковање сервиса. Поред тога, шведски представници су упознали присутне о искуству нордијских земаља на сарадњи и размени података и начину решавања питања прекограничне хармонизације података.

Током радионице дискутовало се о планирању даљих активности на реализацаји пројектних компоненти за метаподатке и геопортал. Предложен је план за израду нацрта регионалног профила за метаподатке и пратећег упутства у складу са INSPIRE имплементационим правилима. Разматране су могућности да сви корисници пројекта креирају WMS сервисе у циљу тестирања прекограничне размене података.