Радионица о имплементацији INSPIRE у Дунавском региону

Радионица о имплементацији Дунавске стратегије и INSPIRE директиве одржана је у Београду у периоду од 3-5 новембра 2014. године.

У организацији Удруженог истраживачког центра Европске комисије (EC Joint Research Centre – JRC), Светске банке и FAO одржана је радионица о имплементацији INSPIRE директиве у Дунавском региону. Републички геодетски завод је био домаћин и коорганизатор радионице која се одржала у Београду у периоду од 3. до 5. новембра 2014. године. Радионици су присуствовали JRC тим, представници Светске банке и FAO, представници земаља из Дунавског региона (чланови Danube_net групе), представник Европске агенције за животну средину, представник Geonovum-а (извршни одбор за NSDI у Холандији), као и представници српских институција.

Радионица је организована у оквиру пројекта „Danube Reference Data and Service Infrastructure – DRDSI“ (Инфраструктура референтних података и сервиса за Дунавски регион) који имплементира JRC у сарадњи са члановима Danube_net групе, коју чине национални представици 14 земаља из слива реке Дунав. Циљ DRDSI пројекта је подршка примени Дунавске стратегије кроз подршку имплементацији INSPIRE директиве у Дунавском региону. У 2013. години покренут је DRDSI пројекат ради обезбеђења техничке инфраструктуре која ће омогућити приступ хармонизованим скуповима просторних података од интереса за Дунавски регион. Пројекат доприноси реализацији Дунавске стратегије кроз обухватање података за четири вертикална приоритета: заштита животне средине; пловност; наводњавање и развој пољопривреде и производња енергије.

Радионица је организована у три тематске целине:

  1. Радионица о DRDSI пројекту; 3. новембар 2014. године

  2. Open Data и инфраструктура просторних података у Централној и Источној Европи; 4. новембар 2014. године

  3. INSPIRE обука; 5. новембар 2014. године

Првог дана радионица је посвећена разматрању статуса активности на реализацији DRDSI пројекта са члановима Danube_net групе. Дискутовало се о степену напретка пројектних активности на идентификацији и документовању постојећих скупова података од интереса за имплементацију Дунавске стратегије.

Професор Мирослав Весковић, ректор Новосадског универзитета и координатор Групе за управљање приоритетне области 7 (образовање и ICT) у оквиру Дунавске стратегије, упознао је присутне о тренутним активностима и могућностима Србије да допринесе имплементацији стратегије. Национални представници из Danube_net групе презентовали су статус у својим земљама. Посебна пажња је дата идентификацији могућих недостатака и заједничких питања од интерса за 14 земаља учесница.

Радионица „Open Data и инфраструктура просторних података у Централној и Источној Европи“ организована је уз подршку Светске банке и FAO у циљу подстицања разговора о изазовима са којима се сусрећу произвођачи података у Централној и Источној Европи при отварању података за јавни приступ. Посебно су разматрана искуства земаља чланица Европске уније при имплементацији INSPIRE директиве.

Помоћници директора Републичког геодетског завода, Миљана Кузмановић-Костић и Саша Ђуровић отворили су радионицу и захвалили се организаторима на прилици да буду домаћини скупа. Током радионице дискутовало се о могућностима успостављања сарадње и учешћа у заједничким пројектима за подршку креирања оквира за слободни приступ информацијама о простору.

Поред тога, српски представници из сектора битних за имплементацију пројекта презентовали су национална искуства у областима које су приоритетне за имплементацију Дунавске стратегије. Том приликом представљене су најважније активности на успостављању НИГП-а и резултати IGIS пројекта који могу битно допринети реализацији DRDSI пројекта. Такође, представљене су активности у области заштите животне средине и статус реализације LPIS пројекта у Србији.

Господин Alessandro Annoni, руководилац JRC – Digital Earth and Reference Data Unit и DRDSI пројекта, председавао је округлим столом на коме се дискутовало о могућностима подршке од стране Светске банке и FAO земљама у Централној и Источној Европи кроз пројекте које подржавају имплементацију INSPIRE директиве и примену политика за слободан приступ информацијама. Разговарало се о идејама за пилот пројекте који ће повезати произвођаче података и кориснике како би се обезбедило боље коришћење података о простору, при чему је наглашено да је приоритет међусекторска и прекогранична сарадња.

Трећег дана је одржана обука о INSPIRE директиви. Обуку је одржао Владо Цетл са Геодетског факултета из Загреба. Обука је организивана ради упознавања са основним принципима и компонентама за имплементацију директиве и одржана је кроз следеће сесије:

  • Сврха INSPIRE директиве и односи са другим областима

  • INSPIRE принципи, компоненте и имплементација

  • Подаци обухваћени INSPIRE директивом

  • Практични примери и искуства

Поред тога, разговарало се о питањима и изазовима који се јављају при успостављању НИГП-а, односно имплементацији INSPIRE техничких захтева, као и потреби за креирање повољног институционалног оквира за сарадњу и размену података.

Обуци су присуствовали представници земаља из региона и национални представници из министарстава, завода, агенција, органа аутономних покрајина и локалних самоуправа, јавних предузећа, научно-образовних установа и приватног сектора који производе или користе геоподатке.