Радионица о имплементацији INSPIRE у Дунавском региону

Прва радионица у оквиру пројекта Инфраструктура референтних података и сервиса за Дунавски регион одржана је у Загребу од 29. до 30. априла 2014. године.

У организацији Удруженог истраживачког центра Европске комисије (JRC) и у сарадњи са Геодетским факултетом Универзитета у Загребу одржана је прва радионица пројекта Инфраструктура референтних података и сервиса за Дунавски регион (Danube Reference Data and Service Infrastructure – DRDSI) у периоду од 29. до 30. априла 2014. године. Радионици су присуствовали представници земаља из Дунавског региона.

Циљ DRDSI пројекта је подршка примене Дунавске стратегије кроз подршку имплементацији INSPIRE директиве у региону. Европска комисија усвојила је Дунавску стратегију у 2010. години. Дунавска регија обухвата земље које припадају сливу реке Дунав и то: Немачка, Аустрија, Словачка, Чешка, Мађарска, Словенија, Хрватска, Србија, Румунија, Бугарска, Молдавија, Украјина, Босна и Херцеговина и Црна гора. Стратегија подржава заједничку развојну политику и усаглашавање расположивих фондова и ресурса кроз дефинисане пројекте и акције. Имајући у виду да се дунавске земље сусрећу са међусобно повезаним прекограничним питањима, циљ стратегије је да предложи заједничка решења за изазове у региону.

JRC је током 2013. године покренуо DRDSI пројекат ради обезбеђења инфраструктуре која ће омогућити приступ хармонизованим скуповима података од интереса за Дунавски регион. Пројекат доприноси реализацији Дунавске стратегије кроз обухватање података за четири вертикална приоритета:

  • Заштита животне средине (подаци о заштићеним подручјима, ризична подручја поплава и суша)

  • Пловност (морфологија река, пловни путеви)

  • Наводњавање и развој пољопривреде (тло, усеви)

  • Производња енергије (доступни енергетски ресурси и потенцијали)

Предвиђено је да се пројекат имплементира у три фазе:

  1. Успостављање репозиторијума метаподатака на основу постојећих података: које располаже JRC; из других релевантних извора на европском нивоу (Еуростат, Европска агенција за заштиту животне средине).

  2. Идентификација недостатака и потреба за додатним подацима из спољних извора.

  3. Укључивање додатних компоненти као што су заједничка платформа за сарадњу, улога грађана и медија.

Пројектом управља JRC, Институт за животну средину и одрживост, Јединица за дигиталне просторне и референтне податке (Institute for Environment and Sustainability (IES), Digital Earth and Reference Data Unit – DE Unit). Кључни партнери у пројекту су INSPIRE националне контакт тачке из Дунавског региона, мрежа универзитета и јавних институција које се баве пословима у опсегу пројекта.

Поред осталог, пројекат тежи да максимално искористи добробити инвестирања ЕУ земаља чланица у INSPIRE имплементацију кроз постизање интероперабилности и хармонизацију података. Додатно, пројекат ће подржати земље које нису чланице ЕУ да постигну сагласност геоподатака са INSPIRE.

Радионица је организована ради упознавања са основним циљевима DRDSI пројекта, садржају и годишњем плану рада. Представници јавних и образовних установа информисали су присутне о актуелним прекограничним инфраструктурним пројектима. Ради сагледавања тренутног стања и капацитета у региону, национални представници су презентовали статус успостављања националних инфраструктура геопросторних података и имплементације INSPIRE директиве. Током сесије за дискусију, расправа је фокусирана на методологију и потенцијалне изворе за попис расположивих података кроз прикупљање метаподатака у складу са INSPIRE за сетове података из европских пројеката и на националном нивоу у домену пројекта.

Први резултати прегледа тренутног стања ће бити презентовани током састанка на министарском нивоу у јуну у Бечу. Планирано је да се следећа радионица одржи у Србији у октобру ради разматрања резултата пописа расположивих скупова података, односно интероперабилном репозиторијуму метаподатака.