Радионица Основно знање o НИГП и укључивање заинтресованих страна

У оквиру шведског донаторског пројекта ИМПУЛС у Gävle-у у Краљевини Шведској 25. и 26. новембра у просторијама Lantmäteriet-а одржана је радионица на тему „Основно знање o НИГП и укључивање заинтресованих страна“.

Радионици су присуствовали представници катастарско-картографских институција из региона западног Балкана, као и представници заинтресованих корисника у оквиру радног пакета 6 – Бенефити ИМПУЛС пројекта. Радионицу је водио шведски експерт Андерс Риден.

Првог дана радионице било је речи о кооперацији између националних заинтресованих корисника земаља учесница, а предстаљен је и пример сарадње нордијских земаља у оквиру пројекта Nordiskt tesprojekt (Nording Datasharing Project). Дискутовано је о стратегијама везаним за податке: који подаци и из којих агенција су потребни, како приступити тим подацима, како ће се користити, ко је одговоран за које податке, као и о томе које су обавезе заинтресованих корисника. Посебан осврт је био на институцијама из области ризика, кризе и хазарда.

Као пример за „use case” за управљање у кризним ситуацијама представљен је Македонски информациони систем шумских пожара. Овај систем обједињује податке из различитих извора, а циљ је брзо и ефикасно деловање у кризним ситуацијама. Систем је комплетно развијен на open source решењима и јавно је доступан за све кориснике.

Другог дана радионице размењена су искуства о тренутним достигнућима у области НИГП као и о унапређењу сарадње и подизања свести о геопросторним информацијама. Договорено је да се направи упитник који ће бити подељен заинтресованих корисника у свим земљама учесницама везан за тренутно стање и будући развој и размену просторних информација. На крају другог дана радионице експерти из шведске компаније Carmenta представили су свој сервис ResQMap за реаговање у кризним ситуацијама. Типични пример коришћења овог система је подршка командним центрима служби за хитно деловање, а такође и граничној полицији.

На радионици је учествовао представник РГЗ који је презентовао тренутно стање НИГП и сарадњу заинтресованих корисника у земљи. Један од закључака радионице био је да је до сада највише резултата у области геопортала и сервиса остварио Републички геодетски завод.