Радионица националних координатора у оквиру ИМПУЛС пројекта

У периоду од 27.03. до 29.03.2018. године у Јавлеу у Шведској у организацији шведске управе за картографију, катастар и регистрацију земљишта Lantmateriet одржана је радионица националних координатора у оквиру ИМПУЛС пројекта на тему: „Развијени процеси координације и увод у израду модела за дељење података, препреке и даљи рад“.

Радионици националних координатора у оквиру ИМПУЛС пројекта присуствовали су представници националних агенција за картографију и катастар за подручје западног Балкана који су заједно са шведским експертима и представником хрватске Државне геодетске управе активно разматрали теме које се односе на институције које су надлежне за улогу координатора за успостављање и одржавање националне инфраструктуре геопросторних података.

Радионица је била подељена у два дела, тако да се први део односио на улогу, одговорности и организациону структура националних координатора, а други на уводна разматрања модела дељења података. Током оба дана теме су разрађиване презентацијом тренутног и планираног стања унутар сваке институције, након чега је као резултат активне и узајамне дискусије уследио заједничи закључак у смисли јасно дефинисаних задатака националних координатора. Рад се одвијао и кроз низ практичних задатака постављених од стране шведских експерата који су послужили као вид тестирања тренутне улоге и организационе структуре националних координатора.

Заједничко схватање и сврха модела дељења података је такође дефинисано као резултат претходно попуњеног упитника од стране сваке институције учеснице, а који се односио на дефинисање сетова геоподатака, њихове власнике и кориснике, као анализу законских прописа у циљу несметаног дељења, односно размене, приступа и коришћења геоподатака. У вези са наведеном темом у наредном периоду планирано је и организовање националних радионица на којима ће се заједно са заинтересованим странама дискутовати о моделу размене геоподатака.

Учешће и резултати ове радионице били су од велике користи за координацију активности из области успостављања и одржавања националне инфраструктуре геопросторних података, с обзиром да је сходно предлогу Закона о националној инфраструктури геопросторних података, који се тренутно налази пред усвајањем у скупштинској процедури прописано да Републички геодетски завод, као Национална контакт тачка обавља низ послова из наведене области.