Презентација Републичког геодетског завода и сарадња са локалном самоуправом

У организацији Сталне конференције градова и општина одржан седми састанак ГИС мреже 12. априла 2017. године у Београду

На састанку ове најстарије СКГО мреже, који је организован у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, присуствовало је више од 50 представника градова и општина, а тема скупа била је успостављање информационих система о простору на националном и локалном нивоу.

Представници Републичког геодетског завода, Весна Протулипац и Ђорђе Вуковић представили су текуће активности на унапређењу квалитета података адресног регистра и успостављању регистра стамбених заједница. За квалитет ових регистара од кључног је значаја добра сарадња између локалних самоуправа и РГЗ-а, а закључак овог скупа је да је сарадња значајно боља.

Представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре присутнима је представио концепт информационог система о стању у простору, који би требало да се успостави на националном нивоу, као саставни део националне инфраструктуре геопросторних података.

Експерт из из Института за архитектуру и урбанизам Србије представио је Анализу капацитета локалних самоуправа за успостављање и вођење локалних информационих система о простору. Анализа је показала да локалне самоуправе нису започеле да воде ове информационе системе, првенствено због тога што је Закон о планирању и изградњи недоречен у погледу садржаја ових информационих система. Анализа је показала да је за њихов даљи развој потребна сарадња са министарством и другим организацијама са републичког нивоа.

Присутни су позвани да дају своје сугестије на предлог закључака и препорука анализе, која ће након усвајања на Одбору за урбанизам СКГО бити прослеђена ресорном министарству. Презентације су одржали и представници локалних самоуправа из Новог Пазара и Алексинца. Оба пројекта резултат су подршке Европског Прогреса.