Први састанак INSPIRE MIG-Policy

Први састанак подгрупе INSPIRE MIG-Policy одржан је 15. септембра 2014. године у Бриселу.

Експертска група за INSPIRE имплементацију и одржавање (Commission Expert Group on INSPIRE Implementation and Maintenance – INSPIRE MIG) је основана 8. априла 2013. године. Чланови INSPIRE MIG екпертске групе су представници националних контакт тачака. Поред земаља чланица, у раду INSPIRE MIG могу учестовати представници EFTA земаља и земаља кандидата за приступање Европској унији. Републички геодетски завод учествује у раду MIG-Policy као посматрач.

INSPIRE MIG се састоји од две подргупе:

  1. Стална подгрупа за стратешки и политички аспект: MIG-Policy

  2. Стална подгрупа за технички аспект: MIG-Т

Основна улога MIG-Policy је разматрање и усмеравање даљег развоја INSPIRE, као и других повезаних активности према усвојеном радном програму. MIG-Т има задатак да разматра и даје предлоге за развој техничког аспекта INSPIRE одржавања и имплементације.

У организацији Европске комисије, Удруженог истраживачког центра (JRC) и Европске агенције за животну средину (EEA) одржан је први састанак подгрупе MIG-Policy 15. септембра 2014. године у Бриселу.

На састанку се расправљало о предлогу радног програма INSPIRE MIG екпертске групе припремљеног од стране MIG-Т на основу информација добијених од земаља чланица. Радним програмом предвиђено је реализовање 21 активности за идентификоване области које су битне за даљу имплементацију. Током састанка разматрало се дефинисање принципа и критеријума за идентификовање приоритета за реализацију наведених активности у складу са потребама и расположивим капацитетима.

На основу расправе предложено је да се радним програмом да приоритет за активности: дефинисање и одржавање web стране о најчешћим питањима; валидација и тестирање усаглашености података и сервиса; регистри; проширење техничке спецификације за преузимање Earth Observation података; метаподаци; ажурирање техничких спецификација за анекс I; тематски клаустери; унапређење информација за праћење имплементације; одржавање XML шеме; пилоти за примену INSPIRE.

Поред тога, представљене су иницијативе за припрему националних извештаја, постојећи и планирани пилот пројекати. Наглашени су изазови са којима се сусрећу земље чланице у имплементацији као што су „open data“ приступ за размену података и комплексност техничких упутстава и спецификација за хармонизацију података и сервиса.