Почетак реализације пројекта из PROFID средстава

Започета реализација пројекта „Усклађивање са ЕУ законодавством у области Инфраструктуре геопросторних података кроз дефинисање Техничке спецификације за израду новог Националног геопортала у складу са INSPIRE захтевима“.

У просторијама Републичког геодетског завода је 23. и 24. септембра 2014. године одржана уводна посета консултаната из фирме IGN France International, који су, након евалуације понуда, изабрани да реализују овај пројекат. Циљ уводне посете је био сагледавање и анализа функционалности и перформанси иницијалног геопортала и постојеће техничке инфраструктуре, као и дефинисање циљева и детаљног плана рада.

У току реализације пројекта планирано је одржавање округлог стола уз учешће свих интересних група на коме би консултанти презентовали нацрт техничке спецификације. После разматрање сугестија и примедби на нацрт техничке спецификације, консултанти су у обавези да до 15. децембра 2014. године доставе финалну верзију Техничке спецификације за израду новог Националног геопортала у складу са INSPIRE захтевима.

Техничка спецификација представља неопходну документацију за спровођење тендерске документације и избор извођача који ће израдити софтверску апликацију за нови Национални геопортал. Планирано је да се израда Националног геопортала финансира из кредитних средстава Светске банке.