Потписан споразум о финансирању пројекта РГЗ-а из PROFID средстава

У Влади Републике Србије потписан је споразум о финансирању пројекта „Усклађивање са ЕУ законодавством у области Инфраструктуре геопросторних података кроз дефинисање Техничке спецификације за израду новог Националног геопортала у складу са INSPIRE захтевима”.

Споразум су потписали државни секретар Министарства правде и државне управе Гордана Стаменић, виши саветник SIPU International AB Bjorn Bengtson и директор Републичког геодетског завода Зоран Крејовић.

Пројектни фонд за институционални развој (PROFID) успостављен је у складу са Посебним споразумом између Републике Србије и Краљевине Шведске за реализацију пројекта „Подршка реформи државне управе у Србији у периоду 2010 до 2013. године”. Основни циљ Пројектног фонда је да обезбеди благовремену и адекватну подршку спровођењу реформе државне управе у складу са потребама које прозилазе из процеса интеграције у ЕУ.

Реализацијом овог пројекта Републички геодетски завод ће обезбедити Техничку спецификацију за израду новог Националног геопортала у складу са INSPIRE захтевима. Техничка спецификација представља неопходну документацију за спровођење тендерске документације и избор извођача који ће израдити софтверску апликацију за нови Национални геопортал. Планирано је да се израда Националног геопортала финансира из кредитних средстава Светске банке.

Планирани рок за реализацију пројекта је 15. децембар 2014. године.