Посета студената Војне академије

Кадети друге године Војне академије посетили су Републички геодетски завод дана 15.11.2016. године.

У оквиру предмета Инфраструктура геопросторних података кадети друге године Војне академије, модул војногеодетско инжињерство, посетили су Републички геодетски завод са циљем да сагледају досадашње и планиране будуће активности из ове области.

Сагласно овом захтеву припремљене су три презентације од стране стручњака РГЗ-а из Сектора за информатику и комуникације. У уводном делу објашњена је организациона структура и надлежности РГЗ-а, дистрибуција података на основу веб базираних апликација, досадашње активности на развоју Националне инфраструктуре геопросторних података те визија и стратешки циљеви Републичког геодетског завода. Након тога уследила је презентација о успостављању НИГП-а у Србији, при чему су представљене и обрађене теме које се тичу Inspire директиве, важности НИГП-а у ванредним ситуацијама, значајa законске регулативе, следећих корака у вези са развојем ove области и представљања актуелних међународних пројеката који доприносе развоју НИГП-а. У последњој презентацији детаљно су представљени Eurogeographicsс производи као и учешће РГЗ-а у њиховој изради и начини ажурирања производа.

После презентација уследила су питања и дискусија о најинтересантнијим питањима везаним за будућност националне инфраструктуре геопросторних података.

На крају професори са Војне академије и представници Републичког геодетског завода су заједнички изразили задовољство због увођења предмета Инфраструктура геопросторних података уз очекивање да ће значај националне инфраструктуре геопросторних података бити препознат и од стране сродних образовних институција које ће следити овај пример.