Поплаве 2014: RapidEye сателитски снимци на геопорталу

Предузеће Веком Гео д.о.о. обезбедило је сателитске снимке за поплављена подручја.

Предузеће Веком Гео д.о.о. из Београда, у сарадњи са немачком компанијом BlackBridge, обезбедило је сателитске снимке који приказују поплављена подручја, а који се могу прегледати на геопорталу „геоСрбија“.

Обезбеђени су RapidEye мултиспектрални снимци са пет спектралних канала, просторне резолуције 6,5 метара. Снимци су прикупљени 19. 21. и 22. маја 2014. године и сукцесивно након прикупљања су објављивани на геопорталу Векома.

Поред сателитских снимака на геопорталу Векома објављени су и подаци класификације водених површина који су обрађени у програмском пакету ERDAS Imagine и софтверским производима компаније Hexagon Geospatial.