Поплаве 2014: Снимци пре и после поплава

Алат за приказ снимака пре и после поплава доступан је на web страни посвећеној поплавама.

Републички геодетски завод је на страни посвећеној информацијама о поплавама омогућио преглед снимака са стањем пре и после поплава. Коришћењем овог алата могу се на једноставан начин упоредити снимци најугроженијих подручја пре поплава и уочити драстична промена стања на терену узрокована непогодама.

Приказани су карактеристични снимци из Обреновца, поплављени површински копови у Колубари, клизишта и бујичини наноси у Крупању, обим поплава на ушћу Дрине у Саву и Ибарској магастрили. Снимци од 19. и 21. маја 2014. године за подручје око Ибарске магистрале у насељима Пироман и Лисо Поље јасно показују колико се вода повукла за два дана. То недвосмислено указује на важност брзе реакције и прикупљања благовремених и релевантних података о простору у кризним ситуацијама.