Поплаве 2014: Снимање беспилотном летелицом клизишта у Малом Зворнику

Ортофото за подручје клизишта на територији општине Мали Зворник публикован је на геопортал.

На основу сарадње Републичког геодетског завода са предузећем Ливона д.о.о. обезбеђен је и публикован на геопортал ортофорто за подручје клизишта у Малом Зворнику. Снимање је урађено на молбу општине Мали Зворник за потребе праћења стања на терену изазваног поплавама. Подаци снимања се могу користити за пружање информација потребних за решавање питања превенције и санације клизишта.

Снимање терена обављено је 20. маја 2014. године беспилотним аерофотограметријским системом Sensefly eBee. Обухваћено је подручје клизишта у Малом Зворнику код моста на Дрини у површини од 36.6 хектара. Просечна остварена резолуција снимка је 7cm/piksel.

Ортофото клизишта у Малом Зворнику је доступан за увид на геопорталу у катег