Поплаве 2014: Први резултати анализе поплављености за део подручја западне Србије

Републички геодетски завод је објавио прве резултате анализе поплављености за део подручја западне Србије на дан 19.05.2014. године.

Дана 12.06.2014. године у Одсеку за даљинску детекцију завршена је прелиминарна анализа поплављености за део подручја западне Србије укупне површине од 6 786 km2. Анализа је извршена коришћењем снимака SPOT6 сателитског система који су прикупљени 19.05.2014. године кроз реализацију пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије – заснованом на систему IGIS“.

Класификација површина која су покривена водом и површина где је земљиште засићено водом извршена је коришћењем програмских пакета Overland и eCognition али и визуелном интерпретацијом обрађених сателитских снимака.

Прикупљање информација на терену за потребе контроле извршене анализе није реализовано тако да је класификација земљишта које је засићено водом у случају високе вегетације мање поузданости од класификације површина под водом.

Примена даљинске детекције у случају елементарних непогода на ефикасан начин обезбеђује информације о обиму угрожених подручја и интензитету непогоде, које су од изузетног значаја при планирању система заштите и доношењу оптималних одлука у процесу санирања последица.

Резултате анлизе можете видети на националном геопорталу www.geosrbija.rs у категорији Поплаве 2014.

Више информација о подацима обезбеђеним у оквиру ИГИС пројекта и начину њиховог преузимања можете добити на тел: 011/715-2689 (РГЗ-Одељење за фотограметрију и даљинску детекцију), мејл: tik@rgz.gov.rs.