Поплаве 2014: Објављени коначни резултати анализe поплављених подручја за део територије западне Србије и општину Крупањ

Републички геодетски завод објавио је на националном геопорталу „geoSrbija“ коначне резултате анализе поплављених подручја за део територије западне Србије и општину Крупањ.

Дана 30.07.2014. године, коначни резултати анализе поплављених подручја за део територије западне Србије и општину Крупањ, објављени су на националном геопорталу „geoSrbija“ у категорији Поплаве.

У оквиру реализације пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије – засновано на систему ИГИС“, запослени у Одсеку за даљинску детекцију су

коришћењем програмских пакета Overland и eCognition на основу обезбеђених снимака:

  • SPOT6 оптичког сателитског система, резолуције pan 1,5 m / ms 6 m, за подручје западне Србије, површинe 3 459 km2, прикупљених 21.05.2014. године;

  • снимка Pleides оптичког сателитског система, резолуције pan 0,5 m / ms 2 m, за подручје општине Крупањ, површинe 396 km2, прикупљеног 21.05.2014. године;

  • снимка Pleides оптичког сателитског система, резолуције pan 0,5 m / ms 2 m, за подручје општине Крупањ, површинe 408 km2, прикупљеног 08.06.2014. године;

извршили анализу обима и распрострањености подручја покривених водом и земљишта засићеног водом. Поред ових анализа, на основу дигиталног оротофотоа резолуције 40 cm израђеног у оквиру CARDS пројекта, епоха јул 2009. и август 2010. године, и снимака Pleides оптичког сателитског система од 21. маја и 8. јуна 2014. године, извршена је и анализа обима и распрострањености потенцијалних клизишта на подручју општине Крупањ.

Примена даљинске детекције у случају елементарних непогода на ефикасан начин обезбеђује просторне информације о обиму угрожених подручја и интензитету непогоде, које су од изузетног значаја при планирању система заштите и доношењу оптималних одлука у процесу санирања последица од непогода.

За све додатне информације обратите се Одељењу за фотограметрију и даљинску детекцију на тел. 011/715-2689.