Поплаве 2014: Обезбеђен нови снимак Pleides сателитског система за подручје општине Крупањ

Снимак Pleides оптичког сателитског система публикован је на геопорталу „geoSrbija“.

Републички геодетски завод је у оквиру реализације пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије – засновано на систему ИГИС“, обезбедио нови снимак Pleides оптичког сателитског система резолуције 0,5 m прикупљен дана 08.06.2014. године, за поплавом и клизиштима угрожено подручје општине Крупањ.

На основу снимака од 21.05.2014. и 08.06.2014. године као и других просторних података, Републички геодетски завод ће извршити анализу промене положаја речних токова и дефинисати зоне које су потенцијално угрожене клизиштима на подручју општине Крупањ.