Поплаве 2014:Израђен дигитални ортофото за део Крупња

Републички геодетски завод је у сарадњи са предузећем „GeoGIS Consultants“ израдио дигитални ортофото високе резолуције за део Крупња који је погођен недавним поплавама.

На основу сарадње Републичког геодетског завода и предузећа „GeoGIS Consultants“ реализован је донаторски пројекат израде дигиталног ортофото-а за део подручја општине Крупањ. Пројекат је реализован за потребе санирања поплављених подручја, регулације речних корита као и за потребе превенције и санације клизишта.

Снимање је извршено 04. јуна 2014. године беспилотним аерофотограметријским системом „Sensefly eBee“ предузећа „GeoGIS Consultants“. Такође, извршени су теренски радови на прикупљању оријентационих и контролних тачака. Обухваћено је уже подручје насељеног места Крупањ уз токове река Ликодре, Змајевац и Чађавице површине 400 хектара. Након прикупљања података израђен је дигитални ортофото просторне резолуције 13 cm, дигитални модел терена и извршена је анализа профила речних токова за потребе регулације речних корита.

Сви подаци ће бити достављени надлежним органима општине Крупањ.

Израђени дигитални ортофото је доступан за преглед на геопорталу у категорији „Поплаве 2014“.

За све додатне информације обратите се Одељењу за фотограметрију и даљинску детекцију на тел. 011/715-2689.