Поплаве мај 2014: Обезбеђени снимци сателитских система поплављених подручја на територији Републике Србије

Обавештавамо Вас да је Републички геодетски завод кроз реализацију пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије – засновано на систему IGIS“, обезбедио податке сателитских система на основу којих се могу добити информације о обиму поплава које су задесиле Републику Србију и који би се користили и за потребе планирања активности на санирању штете.

На захтев Републичког геодетског завода компанија „Airbus Defence & Space“ доставила је радарске и сателитске снимци за хитне случајеве за подручја погођена поплавама и то:

  • Обрађен и геоереференциран архивски снимак TerraSAR-X радарског система, резолуције 8.25 м, за подручје западне Србије, снимљен 24.01.2011. године;

  • Обрађен и геоереференциран снимак TerraSAR-X радарског система, резолуције 8.25 м, за подручје западне Србије, снимљен 18.05.2014. године;

  • Податке о обиму и распрострањености подручја покривених водом уз реку Саву добијених на основу анализе TerraSAR-X снимка од 18.05.2014. године и податке о стању река и сталних водених површина који су детектовани на TerraSAR-X снимку од 24.01.2011. године (анализа извршена од стране компаније “German Aerospace Centre”);

  • Обрађене и геоереференциране снимке SPOT6 оптичког сателитског система, резолуције пан 1.5м/мс 6м, за подручје западне Србије, снимљени 19.05.2014. године (могућа и испорука RGB ortho снимка резолуције 1.5 м);

  • Обрађене и геоереференциране снимке SPOT6 оптичког сателитског система, резолуције пан 1.5м/мс 6м, за подручје западне Србије, снимљени 21.05.2014. године (могућа и испорука RGB ortho снимка резолуције 1.5 м);

  • Обрађене и геоереференциране архивске снимке SPOT6 оптичког сателитског система, резолуције пан 1.5м/мс 6м, за подручје западне Србије, снимљени 08.09.2013., 13.08.2013. и 30.10.2013. године (могућа и испорука RGB ortho снимка резолуције 1.5 м);

  • Обрађен и геоереференциран снимак Pleiades оптичког сателитског система, резолуције пан 0.5м/мс 2м, за подручје општине Крупањ, снимљен 21.05.2014. године (могућа и испорука RGB ortho снимка резолуције 0.5 м);

  • Необрађене снимке SPOT6 оптичког сателитског система, резолуције пан 1.5м/мс 6м, снимљени 21.05.2014. године, који су коришћени у оквиру сервиса “Emergency Management Service” EU Copernicus програма за следећа подручја: Лозница ,Крупањ, Љубовија, Осечина, Лазаревац, Сремска Митровица, Обреновац и Костолац.

Републички геодетски завод тренутно у софтверима Overland и eCognition врши анализу снимака SPOT6 сателитског система (прикупљени: 19.05. и 21.05.2014. године) на основу које ће се добити информација о подручјима под водом и земљиштима која су засићена водом. Прикупљене податке (осим податке коришћене у оквиру Copernicus програма), као и резултате анализе можете погледати на националном геопорталу: www.geosrbija.rs у категорији Поплаве 2014.

Снимци се могу користити за анализу последица поплава, управљање у кризним ситуацијама, као и за планирање система за заштиту од евентуалних будућих природних непогода. У комбинацији са другим геоинформацијама, сателитски снимци су основа за доношење благовремених одлука за смањење последица непогода и бржи опоравак.

Републички геодетски завод ће наставити да на геопорталу публикује обезбеђене податке у оквиру IGIS пројекта и из других извора, као и резултате извршених анализа.

Министарства, заводи и агенције и други органи надлежни за решавање последица поплава могу користити обезбеђене сателитске снимке у оквиру свог домена рада.

Више информација о подацима обезбеђеним у оквиру IGIS пројекта и начину преузимања могу се добити на тел: 011-715-2689 (РГЗ – Одељење за фотограметрију и даљинску детекцију), мејл: tik@rgz.gov.rs.

Подручје слива реке Саве, 24.01.2011. – TerraSAR-X

Подручје слива реке Саве, 18.05.2014. – TerraSAR-X

Обреновац, 13.08.2013. – SPOT6

Обреновац, 13.08.2013. – SPOT6 са преклопљеним полигоном поплављеног подручја

Обреновац, 19.05.2014. – SPOT6

Подручје слива реке Саве, 19.05.2014. – SPOT6

Подручје градског насеља Крупањ, 21.05.2014. – Pleiades

Насеља Брезовице и Завлака, 21.05.2014. – Pleiades