Позив за достављање понуда за реализацију ПРОФИД пројекта

ПРОФИД је 02. јуна 2014. године упутио позив за достављање понуда за консултанске услуге за израду техничке спецификације за национални геопортал према INSPIRE захтевима.

Пројектни фонд за институционални развој (ПРОФИД) објавио је оглас за набавку консултанских услуга за реализацију пројеката „Усклађивање са ЕУ законодавством у области Инфраструктуре геопросторних података кроз дефинисање Техничке спецификације за израду новог Националног геопортала у складу са INSPIRE захтевима“.

Техничка спецификација ће бити основа за развој техничког решења за национални геопортал.

Тендерска документација је доступна за преузимање од 02. јуна 2014. године на web страни www.par-profid.rs. Рок за доставу понуда је 16. јун 2014. године.