Отварање IGIS INSPIRE web портала за прве кориснике

NSPIRE web портал, развијен у оквиру IGIS пројекта, отворен је за приступ првим корисницима из државних институција.

У циљу обезбеђења приступа просторним подацима и производима из IGIS пројекта у сарадњи са компанијом Airbus Defence & Space имплементиран је INSPIRE web портал, који подржава сервисе за претраживање метаподатака (Discovery service) и преглед геоподатака (View service). Портал је намењен за кориснике из Републичког геодетског завода и других јавних институција које сарађују као партнери у реализацији и коришћењу података из пројекта.

Управљање подацима и креирање web mapping сервиса за публиковање на INSPIRE web портал обавља се преко система CDR–DMC (Central Data Repository – Data Management Capabilities). Поред података насталих у оквиру пројекту, могуће је публиковати на портал и друге геоподатке из надлежности других институција.

Портал је доступан на адреси www.geoshare.rgz.gov.rs само за државне институције уз процедуру за проверу идентитета корисника. Имајући у виду да портал није јавно доступан, партнерске институције приступају порталу након регистрације преко стабилне јавне интернет адресе.

Прва демонстрација резултата IGIS пројекта и основне функционалности INSPIRE web портала партнерским институцијама одржана је 25. априла 2014. године. Тренутно портал се користи од стране Агенције за безбедност саобраћаја, Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, Републичког хидрометеоролошког завода, Републичког завода за статистику и ЈВП „Србијаводе“.