Одржан KICK OFF састанак IMPULS пројекта

У периоду од 01. до 04. септембра 2014. године у Gävle-u, у Шведској, одржане су радионице у оквиру IMPULS пројекта.

Oд 01. до 04. септембра 2014. године у Gävle-u, у Шведској, одржане су радионице у оквиру пројекта „Cooperation in the Western Balkan region – Infrastructure for Spatial Information in the region of Western Balkan (IMPULS project)“ – Сарадња у региону западног Балкана и развој инфраструктуре просторних података у земљама Западног Балкана (ИМПУЛС пројекат) .

У веома доброј организацији од стране Lantmäteriet-а, Шведске управе за картографију, катастар и упис земљишта, одржане су радионице на којима је присуствовало око 60 учесника из националних агенција за картографију и катастар из земаља западног Балкана. На радионицама се дискутовало о приоритетима и плану реализације IMPULS пројекта.

Сарадњом пројектног тима, састављеног од представника националних агенција и шведских експерата одређени су ризици за регионалне случајеве коришћења, као и сет података на основу кога ће се у дефинисаним радним пакетима реализовати активности усаглашавања правне регулативе по питању коришћења, дељења и хармонизације података, креирање метаподатака, дисеминације података и сервиса са INSPIRE директивом.

Урађена је анализа ризика IMPULS пројекта где су детерминисане критичне тачке којима учесници пројекта треба да посвете пажњу како би постигли жељене резултате.

Усаглашени су приоритети имплементације радних пакета са тренутним потребама и приоритетима националних агенција учесница пројекта, како се не би десила преклапања, односно понављања појединих активности.

На радионицама је такође договаран детаљни план реализације пројекта до краја 2015 године који ће бити финализован и представљен управном одбору на сагласност у октобру месецу.