Одржан састанак националних координатора у оквиру IMPULS пројекта

Одржан је састанак националних координатора IMPULS пројекта у Загребу, Република Хрватска, 14.12.2015. године.

На састанку су поред националних координатора присуствовали и шведски и хрватски експерти. Дневни ред састанка укључивао је више активности које су усаглашаване између организација учесница пројекта. Овом приликом су презентоване информације које је SIDA(Шведска агенција за међународни развој и сарадњу) одредила за овај донаторски пројекат у 2016. години, од планираног буџета, до низа будућих унапређења која су предложена од стране корисника пројекта, како би се додатно обезбедила успешна имплементација IMPULSпројекта. Направљен је и осврт на претходне радионице и извучени су закључци шта се може унапредити на пројекту. Израђен је детаљан план за следеће националне и регионалне радионице који укључује намену тих радионица и време и место одржавања. Такође, одређени су и нови регионални координатори за сваки радни пакет. Овом приликом су сви координатори кратким презентацијама упознали своје колеге из региона о активностима, иницијативама и пројектима унутар својих организација. Састанак за националне координаторе IMPULS пројекта искоришћен је првенствено за исцрпну расправу о предлозима и сугестијама за унапређење и усаглашавање радног плана за први квартал 2016. године.

Овом приликом је представљен и нови менаџер пројекта, именован од стране Lantmäterieta(Шведска геодетска управа), г. Lennart Johansson, који је радећи за сектор међународне сарадње као координатор за корпоративне услуге стекао велико међународно искуство. Радио је као виши аналитичар система, специјализован за развој рачунарских информационих система у Шведској и иностранству.