Одржана радионица IMPULS пројекта у Драчу

Представници националних агенција за картографију и катастар за подручје западног Балкана у сарадњи са Шведском управом за картографију, катастар и регистрацију земљишта Lantmateriet и хрватском Државном геодетском управом одржали су радионицу у периоду 18-20 октобра у Драчу, Албанија

Радионицу је отворила госпођа Милена Харито, министарка за иновације, јавну управу и главни регистар Албаније. Овом приликом министарка је подржала IMPULS пројекат и указала на значај регионалне инфраструктуре просторних података. Након уводног говора експерти IMPULS пројекта су презентовали „Увод у радионицу и боље разумевање SDI-а“. Македонски Кризни менаџмент је представио кориснички поглед на резултате првог пилот пројекта. Презентован је и нови пројекат „BestSDI“ чији је координатор Геодетски факултет Свеучилишта у Загребу.

Након тога, радионица је подељена у две групе. Прва група је радила задатке у вези са успостављањем националних каталог сервиса за метаподатке уз практичан пример функционисања шведског и хрватског каталога метаподатака, а друга група се бавила улогом координатора и начинима на који треба водити националну инфраструктуру просторних података.

Другог дана радионице су формиране две групе које су се бавиле проблемима који настају у пракси у вези са чувањем података и мрежним сервисима, валидацију метаподатака, преконфигурацију виртуалне примене за мрежне сервисе, као и спровођењем стратегије НИГП-а и доношењем потребних подзаконских аката. Такође презентовани су и национални споразуми о размени, приступу и коришћењу геоподатака између субјеката НИГП-а.

Трећег дана радионице одржан је састанак националних координатора где су размотрене могућности продужетка пројекта и даље стручне помоћи потребне за развој регионалне инфраструктуре геопросторних података.

Циљ IMPULS пројекта је подршка релизацији циљева INSPIRE директиве кроз развој техничке интероперабилности и платформе за размену просторних података и сервиса између државних органа на националном и регионалном нивоу.

Шведска управа за картографију, катастар и регистрацију земљишта Лантматериет и осам катастарско-картографских институција из региона западног Балкана потписали су споразум о спровођењу пројекта како би се пружила подршка успостављању инфраструктуре просторних података.