Одржана радионица у оквиру SPATIAL пројекта

Представници Центра за управљање геопросторним подацима учествовали су на радионици „Обука за тренере“ (Train The Trainers) у оквиру пројекта SPATIAL (Strengthen Professional Access To Information About Land) у организацији македонске агенције за катастар непокретности (АРЕЦ).

Обука је одржана у периоду од 23. до 25. априла 2018. у Скопљу, у просторијама Агенције за катастар непокретности, са циљем размене искустава, јачања капацитета у области креирања веб сервиса и успостављања базе знања за потребе Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) Македоније. Обуци су присуствовали представници ораганизација који су део НИГП-а Македоније са циљем да након обуке пренесу знања осталим запосленим у својим организацијама. Резултат радионице јесте унапређење размене података између институција коришћењем бесплатниx софтверских окружења и база података.

Како је у наредном периоду планирано одржавање низа радионица и обука од стране запослених у Центру за управљање геопросторним подацима (ЦУГП), учествовање у овој радионици допринело је усавршавању тренерских вештина како би на најбољи начин одредили методе тренинга и развоја. Такође, запослени у ЦУГП-у су стекли нова знања из области управљања просторним подацима и имали прилику да размене примере добре праксе као и да сазнају више о актуелним трендовима у области просторних података од водећих експерата из Холандије.