Одржана обука за рад на геопорталу геоСрбија

У среду, 18.04.2018. у просторијама Републичког геодетског завода, одржана је друга обука за рад на геопорталу геоСрбија за запослене у Сектору за просторно планирање и урбанизам, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Представници Центра за управљање геопросторним подацима (ЦУГП) настављају да одржавају обуке за запослене у јавним институцијама којима су геопросторни подаци од значаја у обављању активности из њиховe надлежности. Циљ тих обука је развој стратешког приступа у коришћењу геопросторних података и стицање нових знања кроз упознавање са развојем, начином функционисања и институционалним оквиром НИГП-а као и кроз упознавање са активностима на његовом унапређењу.

Присутнима је омогућено да се практичним радом упознају са доступним сетовима података и функцоналностима геопортала и да кроз конкретне примере сагледају могућности које његово коришћење доноси. Функционалност цртања тачке, линије, полигона, њихова стилизација и извоз, затим визуелизација кроз друге сервисе као што су Google Earth и QGIS, додавање екстерног WMS сервиса, само су неке од функционалности које су приказане током обуке. Појашњен је и поступак регистрације корисника, потребни услови за креирање налога и додатне могућности које регистрован приступ пружа. Начин уступања на коришћење расположивих податка и подлога за чије потребе визуелног приказа је потребан одговарајући веб сервис, као и предности такве размене података, такође су били тема ове обуке.

Просторне информације, обједињене у заједничкој инфраструктури, обезбеђују мноштво могућности за унапређење јавних сервиса, доприносе бољем планирању и доношењу одлука и смањењу трошкова не дозвољавајући дуплирање и неусаглашеност података. Потпуна искористљивост расположивих података и сервиса на основу којих би се доносиле одлуке базиране на информацијама захтева велико залагање свих интересних група и Републички геодетски завод ће и у наредном периоду кроз актуелне и планиране активности наставити да ради на унапређењу сарадње у области НИГП-а која и даље представља највећи изазов.