Објављен SPOT5 архивски сателитски мозаик територије Републике Србије на геопорталу

Републички геодетски завод објавио је на геопорталу геоСрбија архивски мозаик територије Републике Србије израђен на основу снимака SPOT 5 сателитског система прикупљених у периоду од 2005. до 2007. године.

У оквиру имплементације пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије – засновано на систему ИГИС“ израђен је архивски сателитски мозаик за територију Републике Србије на основу снимака SPOT 5 сателитског система. Сателитски снимци су прикупљени у периоду од 2005. до 2007. године.

Процесирање сателитских снимака и израда сателитског мозаика извршено је у Pixel Factory™ софтверском систему. Процес орторектификације је извршен помоћу Reference3D дигиталног висинског модела резолуције 30 метара. Резолуција архивског SPOT 5 сателитског мозаика је 2,5 m, а положајна тачност је ± 5 m. Мозаик је у географском координатном систему.

За све додатне информације обратити се Одељењу за фотограметрију и даљинску детекцију – Сектор за топографију и картогарфију на тел. 011/715-2689.