Објављен ортофото за 9 градских подручја

Републички геодетски завод објавио је на националном геопорталу „ГеоСрбија“ ортофото за 9 градских подручја.

Дана 22. августа 2014. године објављен је ортофото резолуције 10 cm за 9 градских подручја: Ада, Бачки Јарак, Жабаљ, Кањижа, Мол, Нови Кнежевац, Сента, Србобран и Темерин.

На националном геопорталу „ГеоСрбија“ подаци се могу видети у категорији Ортофото-10cm_(2011-2012).

Ортофото градских подручја израђен је на основу аерофотограметријског снимања реализованог 2011. године у оквиру IGIS пројекта. Аерофотограметријско снимање је извршено дигиталним, мултиспектралним аерофотограметријским камерама UltraCamX резолуције 7.2 микрона и UltraCamXp резолуције 6 микрона, са подужним преклопом 60% и попречним преклопом снимака од 30%. Параметри геореференцирања израђеног ортофотоа дефинисани су параметрима SRB_ETRS89/UTM референтног система у равни пројекције, док је средња квадратна грешка положајних координата ± 20 cm.

За све додатне информације обратите се Одељењу за фотограметрију и даљинску детекцију на тел. 011/715-2689.