Објављен ортофото за 11 градских подручја

Републички геодетски завод објавио је на националном геопорталу „ГеоСрбија“ ортофото за 11 градских подручја.

Дана 8. октобра 2014. године, објављен је ортофото резолуције 10 cm за 11 градских подручја: Бач, Бачка Топола, Кикинда, Кула, Врбас, Нова Црња, Рума, Крагујевац, Зрењанин, Бечеј и Нови Бечеј.

На националном геопорталу „ГеоСрбија“ подаци се могу видети у категорији Ортофото-10cm, подкатегорији Ортофото-10cm_(2011-2013).

Ортофото градских подручја израђен је на основу аерофотограметријског снимања реализованог 2011. и 2012. године у оквиру IGIS пројекта. Аерофотограметријско снимање је извршено дигиталним, мултиспектралним аерофотограметријским камерама UltraCamX резолуције 7.2 микрона и UltraCamXp резолуције 6 микрона са подужним преклопом 60% и попречним преклопом снимака од 30%, као и аерофотограметријском камером ADS80 резолуције 6.5 микрона са попречним преклопом линија снимања 30%. Параметри геореференцирања израђеног ортофотоа дефинисани су параметрима SRB_ETRS89/UTM референтног система у равни пројекције, док је средња квадратна грешка положајних координата ± 20 cm.

За све додатне информације обратите се Одељењу за фотограметрију и даљинску детекцију на тел. 011/715-2689.