Наставак институционалне сарадње у оквиру НИГП-а

Дана 05.03.2018. на захтев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања, а на основу Споразума о пословно-техничкој сарадњи, у просторијама Републичког геодетског завода одржана је обука о коришћењу Дигиталне платформе НИГП-а, а за потребе успостављања система за идентификацију земљишних парцела (LPIS).

Представницима Управе за аграрна плаћања презентовани су сетови података, могућности коришћења геопросторних података, функционалности Дигиталне платформе НИГП-а, као и услови приступа и коришћења.

Током презентације највеће интересовање исказано је за сетове података који се односе на ортофото и сателитске снимке, административне једнице, катастарске парцеле, путну мрежу, хидрографију, заштићена подручја и земљишни покривач.

Постојећи подаци и функционалности Дигиталне платформе оцењени су од стране Управе за аграрна плаћања као веома значајни за успостављање LPIS система. Такође, исказана је спремност да се поједини сетови података, произведени у оквиру пројекта (као на пр. сет података о подручјима са отежаним условима рада), учине доступним на Дигиталној платформи.