Летња школа урбанизма 2021. године

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Инжењерске коморе Србије, од 10. до 12. јуна 2021. године у Врњачкој Бањи одржан је 17. по реду међународни научно-стручни скуп „Летња школа урбанизма“.

Теме овогодишњег скупа су искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним као и улога геопросторних података у друштву – е-Простор. Скуп су отворили председница Инжењерске коморе Србије Марица Мијајловић, председник Удружења урбаниста Србије др Александар Јевтић, и представник Републичког геодетског завода Дарко Вучетић.

Стручњаци Републичког геодетског завода су презентовали неколико радова на следеће теме:

  • Концептуални оквир и структура платформе за припрему, координацију и праћење израде докумената просторног и урбанистичког планирања – е-Простор
  • Геосрбија – интеграција регистара у акцији кроз регистар ризика и нациналног регистра инвестиционих локација
  • Модернизација надзора у поступку комасације
  • Национална инфраструктура геопросторних података кроз призму социо економске анализе – правни и институционални аспект, тренутне и очекиване користи за друштво у целини
  • Атрактивност улагања у земљиште у Републици Србији
  • Катастар водова – процедура, врсте уписа, документа
  • Просторне информације о неформалним објектима у служби управљања ризицима и просторног планирања
  • Поступак подношења документације при озакоњењу објеката и уписа објекта у обједињеној процедуре

Реакција учесника након презентованих реферата представника РГЗ-а показале су да је Републички геодетски завод постигао изузетне резултате на пољу дигитализације, унапредио рад и углед институције, али и омогућио другим корисницима да квалитетније и ефикасније обављају своје активности.