Карта шумског покривача на геопорталу

На геопорталу „ГеоСрбија“ објављена је карта шумског покривача за територију Републике Србије.

Карта шумског покривача израђена је на основу снимака SPOT 5 оптичког сателитског система, просторне резолуције 10 m, прикупљених током 2011. године. Снимци су обезбеђени у оквиру реализације пројекта „Успостављање националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије – засновано на систему IGIS“.

Методом даљинске детекције урађена је полуаутоматска анализа орторектификованих сателитских снимака коришћењем програмских пакета Overland и eCognition. За финалну израду шумског покривача коришћен је ArcGIS софтвер.

Карта шумског покривача садржи класе:

  • зимзелене шуме

  • листопадне шуме

  • мешовите шуме

Контрола квалитета класификације шумског покривача урађена је преко контролних тачака, при чему је добијена генерална тачност у износу од 95%.

Подаци карте шумског покривача представљају саставни део израде свеобухватнијег производа Карте основног земљишног покривача.

За све додатне информације обратите се Одсеку за фотограметрију и даљинску детекцију на тел. 011/715-2689.