Интеграција геопросторних и статистичких података

Представници Републичког геодетског завода, запослени у Центру за управљање геопросторним подацима и Сектору за информатику и комуникације, учествовали су на радионици на тему Интеграција података: Реализација потенцијала статистичких и геопросторних података.

Радионица је одржана од 21. до 23. маја у просторијама Привредне коморе Србије, у организацији Економске комисије Уједињених нација за Европу (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE), Европске канцеларије за статистику (EUROSTAT), Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA), Европског комитета ексеперата Уједињених нација за управљање глобалним геопросторним информацијама (UN-GGIM: Europe) и Републичког завода за статистику Републике Србије.

Интеграција података: Реализација потенцијала статистичких и геопросторних података.

Радионица је окупила стручњаке из државних органа надлежних за послове статистике, како из европских земаља (Велика Британија, Шпанија, Португалија, Аустрија, Немачка, Словенија, Хрватска и др.), тако и из Азије (Молдавија, Казахстан, Киргистан и др.), Јужне Америке и Сједињених америчких држава, као и представнике UN-GGIM-а. Циљ одржавања радионице била је размена искустава и резултата пројеката интеграције података, са фокусом на интеграцији геопросторних, статистичких и других информација, како из традиционалних тако и из новијих алтеративних извора. На радионици су истакнути практични примери иновативне употребе интегрисаних података и идентификовани недостаци и могућности за даљу сарадњу у области интеграције података.

Вођена је дискусија и идентификовани су животна средина, просторно планирање, економске анализе, управљање ризицима, саобраћај и инвестиције као области у којим се очекује да ће бити остварени највећи бенефити од интегрисања статистичких и геопоросторних података. Као највећи изазови у интегрисању података истакнути су приступ подацима, недостатак кадра оспособљеног за ову врсту послова у бројним земљама, као и недoстатак методологије и стандарда који ће омогућити интегрисање података. Истакнута је потреба за организовањем конфереција на којим ће учествовати и представници институција надлежних за послове управљања геопросторним подацима, предложена је могућност креирања платформе за размену искустава, а предложена је и могућност реализације заједничких пројеката. Постављено је питање безбедности података приликом њихове интеграције, са чим су се посебно сагласили представници земаља чланица Европске уније.

Представници РГЗ-а су узели активно учешће у одржавању интерактивних дискусија по групама, током којих су представили резултате рада на изради националног геопоратала и развоју сервиса, што је посебно изазвало пажњу међу представницима земаља које не спроводе и које нису упознате са одредбама INSPIRE директиве.