Именован нов члан Савета НИГП-а

Подаци о насељеним местима из топографског скупа података EuroRegionalMap доступан је на геопорталу.

Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-8841/2014 од 21. августа 2014. године, разрешен је досадашњи и именован нов члан Савета НИГП-а.

С обзиром да је досадашњи члан Савета НИГП-а Владан Коцић разрешен дужности директора због преласка на другу дужност, покренут је поступак за именовање новог члана на основу предлога Републичког хидрометеоролошког завода.

У складу са тим Влада Републике Србије именовала је проф. др Југослава Николића, заменика директора Републичког хидрометеоролошког завода, за новог члана Савета НИГП.

Републички геодетски завод захваљује се досадашњем члану из Републичког хидрометеоролошког завода на доприносу у раду Савета НИГП-а.