Именован нови члан Савета Националне инфраструктуре геопросторних података

Љиља Јовановић, в.д. помоћника министра финансија именована за члана Савета националне инфраструктуре геопросторних података.

Влада Републике Србије донела је решење о именовању Љиље Јовановић, в.д. помоћника министра финансија за члана Савета Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) на седници одржаној 31.03.2016. године. Истим решењем Радмила Јагодић разрешена је дужности члана Савета Националне инфраструктуре геопросторних података.

На основу члана 166. Закона о државном премеру и катастру именују се председник и чланови Савета Националне инфраструктуре просторних података (НИГП).

Савет НИГП именован је први пут на седници Владе одржаној 21.01.2010. године и чине га десет чланова које именује и разрешава Влада.

Овлашћења Савета НИГП-а су дефинисана чланом 167. Закона о државном премеру и катастру.

До сада је одржано девет седница Савета НИГП-а.

Републички геодетски завод се захваљује Радмили Јагодић на активном учешћу и доприносу у раду Савета НИГП-а.