Именовани председник и чланови Савета националне инфраструктуре геопросторних података

Влада Републике Србије именовала председника и чланове Савета националне инфраструктуре геопросторних података

Решењем 24 Број: 119-9822/2018 Влада Републике Србије именовала је 25.10.2018. године председника и чланове Савета националне инфраструктуре геопросторних података у складу са чланом 5. Закона о националној инфраструктури геопросторних података:

за председника:

 • мр Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода;

за чланове:

 • Иван Карић, државни секретар у Министарству заштите животне средине,
 • Керн Имре, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
 • Бојан Стевић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе,
 • Бранко Лакић, вршилац дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 • Наташа Милић, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 • Слободан Недељковић, помоћник министра унутрашњих послова,
 • Јованка Атанацковић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
 • пуковник доц. др Зоран Срдић, начелник Војногеографског института,
 • Иван Јанковић, вршилац дужности помоћника министра рударства и енергетике,
 • Војислав Лазаревић, вршилац дужности помоћника министра финансија,
 • Данијела Ванушић, вршилац дужности помоћника министра културе и информисања,
 • проф. др Ирини Рељин, вршилац дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација,
 • Светлана Килибарда, помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине,
 • Снежана Лакчевић, помоћник директора Републичког завода за статистику,
 • проф. др Југослав Николић, директор Републичког хидрометеоролошког завода,
 • Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина,
 • др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Савет НИГП-а:

1) доноси годишњи план рада Савета НИГП-а;

2) доноси одлуке и техничка упутства из области НИГП-а;

3) одређује одговорног субјекта НИГП-а за скупове геоподатака који припадају некој од тема геоподатака из члана 10. закона;

4) одређује субјекте НИГП-а који користе скупове и сервисе геоподатака који припадају некој од тема геоподатака из члана 10. закона;

5) усклађује активности субјеката НИГП-а;

6) врши контролу успостављања и функционисања НИГП-а;

7) доноси пословник о свом раду;

8) доноси одлуку о формирању радних група НИГП-а и њиховим задацима;

9) доставља Влади годишњи извештај о активностима у вези са успостављањем и функционисањем НИГП-а;

10) обавештава јавност о активностима везаним за успостављање и функционисање НИГП-а.